Kr 4500

Vi innhenter personopplysninger til kursformål. Disse opplysningene deles ikke med andre. Ved å oppgi navn og e-postadresse kan det opprettes brukerkonto på plattformen, og du kan motta relevante varsler på e-post. Ved å oppgi bedriftsnavn sikres det at kursansvarlig på en enklere måte får oversikt over hvilke brukere som har fullført kurs. Ønsker du at din brukerkonto med tilhørende personopplysninger skal slettes, sender du en e-post til [email protected].

Uni Micro AS eier alle kundedata og alt innhold som distribueres via plattformen, levert av Kajabi. 

Vi viser ellers til Uni Micro AS sin generelle personvernerklæring:
https://unimicro.no/personvern

En konto finnes allerede med denne e-postadressen. Er dette deg?

Logg inn

Sertifiseringskurs i regnskapssystem

NB: Fullt navn må fylles ut under feltet "Navn" for at hele navnet skal vises på kursbeviset. 

Oppgitte priser er ekskl. mva.

Dette kurset passer for deg som er regnskapsfører og har kunder i Unimicro, SpareBank 1 Regnskap og/eller DNB Regnskap. Her får du en grundig innføring i regnskapssystemets funksjoner for regnskap, salg, lønn og time, i tillegg til innstillinger og import. Vi viser deg også bruken av Unimicro Byrå. Kurset er delt inn i moduler basert på de nevnte emnene, og hver modul avsluttes med en flervalgstest. Kurset har en total varighet på cirka 9 timer, og du kan ta det i ditt eget tempo. 

Opplæringen skjer digitalt, og du får tilgang til kurset umiddelbart etter at du har fullført kjøpet. Fullført og bestått kurs gir kursbevis.

Kursinnhold

Modul 1 – Byråadministrasjon

Vi ser på ulike administratorroller, hvordan opprette regnskapsfører, oppsett av kundeavtaler og selskaper, malselskaper, deaktivering av regnskapsfører, og flytting og sletting av selskaper.

Modul 2 – Oppsett og import

Firmaoppsett og generelle innstillinger, bruk av importsentralen og SAF-T-import.

Modul 3 – Regnskap

Vi ser på regnskapsinnstillinger og kontoplan, bilagsføring, behandling av inngående faktura og viderefakturering. Videre går vi gjennom åpne poster, budsjett og rapporter, oversiktsfunksjonen, mva-melding, bankavstemming, eiendelsregister. Til slutt ser vi på bruken av fordelingsnøkler og forholdsmessig mva.

Modul 4 – Salg

Vi starter med grunnleggende innstillinger, og opprettelse av kunder og produkter. Vi ser på flyten mellom tilbud, ordre og faktura, utsendelsesplan og e-postmaler, massefakturering, samlefakturering og bruk av repeterende faktura. Til slutt ser vi på oppsett for purringer og prisavtaler.

Modul 5 – Lønn

Innføring i lønnsinnstillinger og oppsett mot Altinn, opprettelse av ansatte, lønnskjøring fra A til Å, lønnsposter og trekkmaler. Vi går gjennom feriepenger, lønnsarter, bruk av ansattreskontro, a-melding, inntektsmelding og fraværsfunksjonen.

Modul 6 – Time

Vi ser på oppsett av timebruker, timearter og øvrige innstillinger, før vi går videre til timeregistrering, bruk av teams og timegodkjenning. Vi avslutter med å se på fakturering av timer og timer til lønn.

Modul 7 – Årsavslutning

Årsavslutning er en tilleggsfunksjon som aktiveres gjennom arbeidsplassen. Funksjonen støtter selskapsformene AS og ENK uten regnskapsplikt. Vi viser deg i korte trekk de 6 stegene i årsavslutning for AS. 

Modul 8 – Unimicro Byrå

Kursets siste modul tar for seg bruken av byråoverbygget, et eget produkt som er skreddersydd for regnskapsbyrå.